Aktuális információk / SZOCIÁLIS TŰZIFA támogatás

SZOCIÁLIS TŰZIFA támogatás

FELHÍVÁS

 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kenéz Község Önkormányzata 2017. évben részesül a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban.

 

A szociális célú tüzelőanyag juttatásban a szociálisan rászorult személyek részesülhetnek.

A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 85.500,-Ft-ot.

 

A támogatás jogosultságának megállapítása során előnyt élveznek:

  • aktív korúak ellátásában részesülők
  • időskorúak járadékában részesülők
  • települési támogatásban részesülők
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem nyomtatványt a Kenézi  Önkormányzati Hivatalban (9752 Kenéz, Kossuth u.39) valamint az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatalban (9756. Ikervár, Kossuth u. 47.) lehet átvenni, illetve az Önkormányzat honlapjáról www.kenez.hu/Aktuális információk lehet letölteni.

 

A kérelem benyújtási határideje: 2017. november 22.

 

Kérelemmel együtt benyújtandó okiratok:

A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett havi rendszeres jövedelméről szóló igazolás (kereseti igazolás, nyugdíjszelvény, stb).

 

Az igénylés feltételeivel, részletes szabályaival összefüggő kérdéseikkel Kenéz Község Önkormányzatához, illetve  az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatalhoz  fordulhatnak.

 

Kenéz, 2017. november 08.

 

 

                                      Kenéz Község Önkormányzata


« Vissza az előző oldalra!

Kenéz Község Önkormányzata - Magyar